Kaderapotheker

Wat doen wij

Een kaderapotheker is een openbaar apotheker met bijzondere bekwaamheden op een specifiek expertisegebied, mede gericht op de strategische positionering van de farmaceutische zorg in de regio. De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) van de KNMP onderschrijft het belang van de invoering van de functie van kaderapotheker.

De gezondheidszorg verandert door onder meer vergrijzing, de toename van chronisch zieken, en nieuwe behandelingen. Specialisaties worden steeds meer geconcentreerd, organisaties geregionaliseerd en de bekostiging ontschot. Vanwege deze ontwikkelingen is er behoefte aan apothekers die vanuit de eigen zorgpraktijk samenwerken met apothekersgroepen en apothekersverenigingen, en verbinding zoeken met andere zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn. En die voor collega-apothekers, huisartsen, specialisten en instellingen aanspreekpunt zijn voor vragen en activiteiten op een specifiek expertisegebied.

Met het project kaderapotheken werken wij samen met de CAVRZ & de regio Deventer

Annet Bruggeman is kaderapotheker ouderenzorg en Gerda Kompagne kaderapotheker Diabetes Mellitus.

U kunt ons benaderen voor

Samenwerking met ziekenhuis, zorginstellingen, huisartsen, thuiszorg, tandartsen, dietisten, fysiotherapie en andere zorginstellingen in de regio.

Wanneer u over bovenstaande vragen hebben horen wij het graag.

Contact

Anette Bruggeman – Kaderapotheker ouderenzorg: kaderouderenzorg@cavrz.nl
Gerda Compagne – Kaderapotheker COPD/Astma kaderlong@save-apotheken.nl
Yvette Brouwershaven – Kaderapotheker diabetes: kaderdiabetes@cavrz.nl