Projecten

Projecten

De Apotheken van de SAVE-coöperatie zijn samen met MSD een pilot gestart met als naam: “Therapie Tube”. De pilot behelst een 7-tal “You Tube”-filmpjes over de behandelaspecten van diabetes mellitus type 2. Belangstellenden met deze aandoening kunnen deze filmpjes in de thuissituatie aangeboden krijgen middels een link in een mail, die naar het door de patiënt aangegeven e-mailadres gestuurd wordt. De 7 filmpjes worden verdeeld over een aantal maanden aangeboden. De gedachte achter deze manier van informatievoorziening is dat mensen in de thuissituatie ontvankelijker zijn voor informatie en dat visuele informatie beter wordt opgenomen dan informatie op schrift. In de filmpjes wordt ingegaan op de rol van de betrokken zorgverleners en op de medicamenteuze therapie en op de leefregels rondom diabetes type 2.

Aan het eind van de pilot zal bij de deelnemers worden geïnformeerd naar hun ervaringen met deze manier van informatievoorziening. Tevens zal worden gekeken of het voor de mensen duidelijk is welke therapie-aspecten van belang zijn, of de medicijnen goed worden ingenomen en de leefregels duidelijk zijn. Als deze manier van informatievoorziening effectief is zal er een uitrol plaatsvinden naar andere aandoeningen.

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op